Ethio-Eritrean Tape Archive

Ethio-Eritrean Tape Archive

Dette sideprosjektet så dagens lys etter et besøk hos DJ Mitmitta i Addis Abeba, Etiopia. Mitmitta har flere tusen digitaliserte kassetter med etiopisk musikk som Digital Aksjon skal tilgjengeliggjøre på nett i løpet av kort tid. Prosjektet er non-profit og har som mål å vise fram og ta vare på musikken fra Etiopia og Eritrea.