hypa poiesis logo

Hypa Poiesis

Hypa (over, bortenfor) Poiesis (prosessen med å lage; skapelse; kreativitet, kultur) er en tverrkunstnerisk festival som vil foregå på ulike steder hvert år. Festivalen formidles i fysisk og digitalt format. Målet er blant annet å sette fokus på miljøvern, sosiale kamper og verdien av kultur. Hypa Poiesis skal også være en arena på nett i form av en fanzine, som vil vokse til å bli en levende digital kulturarena i løpet av året frem mot den fysiske festivalen. Med Hypa Poiesis ønsker vi å legge til rette for deling av kunnskap, aktiv dialog og engasjert handling i konkrete utfordringer. Vi ønsker å illustrere kraften og verdien kunst og kreative uttrykk har til å skape nye perspektiver, idéer og varig endring.

Idéen bak Hypa Poiesis ble til våren og sommeren 2020 da kulturlivet sto på stedet hvil med smitteverntiltak og reiserestriksjoner. Etter hvert begynte vi å innse at fremtiden for de som lever av å reise rundt å presentere kulturuttrykk kom til å være ytterst usikker i lang tid fremover. I dette vakuumet slo Guro Skumsnes Moe, Mette Rasmussen og Øyvind Brungot Dahl hodene sammen og jobbet frem en ny hybridfestival, som kombinerer fysiske arrangementer med innhold og meningsbrytning på internett. 

Hypa Poiesis på nett frem mot festivalen

Hypa Poiesis skal ha en struktur der festivalen er i Norge annethvert år og på ulike steder rundt i verden årene i mellom. Denne multinasjonale dynamikken vil skape mye blest rundt de lokale problemstillingene og legge til rette for nye sosiale nettverk. Når festivalen arrangeres i Norge starter en festivalzine på nettet om området der festivalen skal holdes neste år.

Programmet skal belyse et valgt tema som trenger synlighet frem mot neste års festival. Vi har som formål å søke opp og støtte nye representanter som har mulighet til å skrive om det som skjer i samtiden med et eget blikk. Poiesis 2022 skal foregå på Tangen og året etter planlegger vi å ta for oss utfordringer i Mexico. 

En verden i krise!

Et hav av søppel

Klimaendringer og miljøødeleggelser foregår akkurat nå og det kan virke som om det er liten vilje til en faktisk endring for å gjøre noe med den største utfordringen vår sivilisasjon noensinne har stått ovenfor.

Matjord bygges ned med datasentre og vindmølleparker, kysten raseres av lakseoppdrett og tråling, havet fylles med plast, regnskogen forsvinner og arter dør ut hver eneste dag. I tillegg til disse problemstillingene ønsker vi å sette fokus på sosiale kamper, urettferdighet og internasjonal solidaritet i området der festivalene skal foregå.

Vi ønsker å illustrere kraften og verdien kunst og kreative uttrykk har til å skape nye perspektiver, idéer og varig endring.

Foreningen Hypa Poiesis

Med Hypa Poiesis ønsker vi å legge til rette for deling av kunnskap, aktiv dialog og engasjert handling i konkrete utfordringer. Vi ønsker også å illustrere kraften og verdien kunst og kreative uttrykk har til å skape nye perspektiver, idéer og varig endring. Prosjektgruppa og nettverket vårt deler et sterkt engasjement for naturvern, bevaring av artsmangfold og verdien av en velfungerende biosfære.

Kunnskap, dialog og handling

Hypa Poiesis skal bli et levende festivalmagasin er byggesteinene er kunnskap, dialog og handling. Vi vil bygge opp plattformen i flere faser for å sikre at teknologi og grensesnitt fungerer godt uavhengig av teknisk kompetanse og språkutfordringer. Den skal være tilgjengelig for nye bidragsytere forløpende og i arbeid mot hver nye festival.

Et globalt nettverk av fanziner

I første runde skal vi lage en konkret festivalzine om og på Tangen i Innlandet. Festivalzinen skal bygges opp av kunnskap, som er samlebegrepet vi bruker om de digitale artefaktene bidragsyterne publiserer. Kunnskap kan for eksempel komme i form av artikler, podcaster, anbefalinger, musikk, bildegallerier, video, oppskrifter, feltopptak, spillelister, poesi eller visuell kunst. 

Dialog bygd på kunnskap

Kunnskapen skal kunne kobles sammen i meningsfulle kontekster, som for eksempel prosesser, historier, features, samlinger, grupper, geografisk sammenheng, debatt, inspirasjon eller tidslinjer. Disse dialogene, som vi kaller de, skal visualiseres med passende utseendemaler i festivalzinen.

Jord, hav og himmel

For å skape assosiasjoner til noe kjent og lage en tematisk overbygning til plattformen så vil vi beskrive innholdsflyten i zinen med analogier fra naturens elementer. Ved hjelp av grafikk, bilder og språk skal vi gjenspeile naturen og vannets sirkulære kretsløp. Slik vi ser det så vokser KUNNSKAP fram fra jorden, havet er arena for verdens DIALOG og HANDLING tar oss med opp blant skyene og fremover mot nye horisonter. Vi har snakket mye om dette i prosjektgruppa og vi ønsker bruke bilder og assosiasjoner for å gi innholdsstrukturen en større mening og nærhet til naturens kretsløp. Disse analogiene vil også påvirke teknisk arkitektur og innholdsfylt. 

Bidragsytere

kunsterprofil
Profilside for bidragsytere

I tillegg til flyten fra kunnskap til handling så skal bidragsyterne ha mulighet til å skape en egen profil der kan presentere sine verk og dialoger verkene er en del av. Mange kunstnere og skapende mennesker har behov for en slags hjemmeside på nettet der de kan vise verkene sine, men for mange er terskelen for høy og sidene blir fort utdatert.

VI BRUKER KUNST SOM EN METODE FOR Å SKAPE ENDRING!

Øyvind Brungot Dahl, Digital Aksjon AS

Ved å bruke sin egen profil på Hypa Poiesis har man allerede verkene i digital form og mulighet for personlig informasjon liggende i systemet. Vi kommer til å oppdatere den tekniske løsningen fortløpende så den tilfredsstiller kravene for universell tilgjengelighet og er optimalisert for søkemotorer. Dette gjør at profilene vil komme høyt på listen i for eksempel. Google-søk og dermed bli mer relevante. Vi også tar høyde for GDPR-lovverket for personvern. 

Hypa Poiesis Studio

For å publisere og administrere den offentlig tilgjengelige nettløsningen med festivalzines så skal vi bygge det vi kaller Hypa Poiesis Studio der bidragsyterne kan legge inn sin kunnskap og sette sammen dialoger basert på disse. For å lage en dialog så må man først velge type dialog for så å hente inn de verkene man vil lage en sammenheng mellom. Sammenhenger skal kunne beskrives med ord og dette vil gjenspeiles i visningen av dialogen. En dialog kan for eksempel være en tidslinje, en geografisk sammenheng, en tematisk sammenheng, en prosess eller for å kunne gruppere kunnskap etter relevans. 

I Hypa Poiesis Studio skal det også være mulig å legge inn arrangementer, live streaming av foredrag, videomøter, konserter, utstillinger og andre ting vi ser at vil gi bidragsyterne verdi i festivalzinen. Innholdsflyten og mulighetene som ligger i sluttproduktet vil være veldig interessant for mange som ønsker å dele sine egne produksjoner og kunnskap med verden.  Vi er i kontakt med flere bidragsytere som vil produsere innhold til flere av utgavene av Hypa Poiesis.

hypa poiesis studio
Hypa Poiesis Studio

Full kontroll over egne verk

hypa poiesis IP Licenceing
Rettihetsstyring i Hypa Poiesis

En siste viktig del av Hypa Poiesis-plattformen er rettighetsstyring. Bidragsyterne skal selv kunne bestemme hvordan deres verk skal beskyttes og brukes av andre. Ved å tilgjengeliggjøre lisenser fra Creative Commons ønsker vi å få økt fokus på verdien av kunst og musikk og hvordan man kan gi andre mulighet til å bruke den i ikke-kommersiell sammenheng.

Teknologi

Rent teknisk vil vi bygge en plattform på nettet som baserer seg på innholdsstyringssystem Sanity.io (CMS), Node.js, Next.js og Sanity UI for å bygge plattformen. Første utgave av Hypa Poiesis er klar før sommeren 2022.