Karlsøyfestivalen 2021

Karlsøyfestivalen er en motkulturell festival på Karlsøya i Nord-Troms som foregår hvert år i starten av august. Festivalen har aldri vært redd for å prøve nye ting og brøyte vei for andre måter å tenke formidling på. I koronaårene 2020 og 2021 formidlet Karlsøyfestivalen programmet i digitale flater med varierende suksess, men som en av de få festivalene som gjennomførte program de siste to sommerene så kan de sies å være uendelig mye bedre enn å avlyse og ikke ha noen gjester på Karlsøyfestivalen. 

Digital Aksjon sto for den digitale formidlingen på begge festivalene og med artister som Mari Boine, Polardegos, ISÁK, Bydyra og Dromedar på programmet fikk digitalfestivalene mye blæst og oppmerksomhet fra media så vel som digitale publikummere begge årene. Erfaringene fra to år med digital festival blir med videre inn i Hypa Poiesis der vi skal skape en levende arena for kunst og kultur i samarbeid med kunstere og musikere fra den inn- og utland. 

Bidragsytere på Karlsøyfestivalen 2021

OM PROSJEKTET

Kunde: Karlsøyfestivalen
Teknologi: Sanity.io + Next.js
Adresse: www.karlsoyfestivalen.no
Hosting: Vercel + Sanity.io + Vimeo
Lansert: Juni 2021
Partnere / Sponsorer: Karlsøyfestivalen + Kulturrådet + Troms og Finnmark + Karlsøy kommune

Med erfaringene fra Karlsøyfestivalen Digital 2020 ønsket vi å ta steget videre med en fulldigital festivalplass. Med støtte fra Kulturrådet hadde vi en god prosess der vi analyserte og konspirerte oss fram til hvordan vi kunne skape en mest mulig fysisk opplevelse av festivalen på våre nettsider. I 2020 formidlet vi konserter, debatter og annet innhold fra flere land og verdensdeler i en kanal. I 2021 så ville vi at nettet skulle være arena for det som skjedde på Karlsøya i festivaluka. 

Det endte opp med flere digitale scener med tekst- og videochat, en omfattende modul for program, formidling av konserter, kunst, barneprogram, seminarer og mye annet. På grunn av begrenset båndbredde også dette året var det største problemene knyttet til lav hastighet. Digital Aksjon tar med seg erfaringene fra dette prosjektet videre inn i den digitale arenaen Hypa Poiesis.  

https://karlsoyfestivalen-digital.vercel.app/