konsertforeninga logo

Konsertforeninga

Konsertforeninga er et særdeles levende musikkmiljø i Oslo, som i over 20 år har formidlet levende musikk i alle fasonger og farger. Øyvind Brungot Dahl har hatt en sentral rolle i konsertdrift, booking og selvfølgelig som utvikler av flere nettsider og formidling av konsertprogram i sosiale medier.

OM PROSJEKTET

Kunde: Konsertforeninga
Teknologi: Next.js + Sanity.io
Adresse: www.konsertforeninga.no
Hosting: Netlify + Sanity.io
Github:https://github.com/digitalaksjon/konsertforeninga
Lansert: Høst 2021
Partnere / Sponsorer: Konsertforeninga

Konsertforeninga har vært en viktig formidler av improvisert musikk, jazz, konserter for barn og under og mye annet spennende de siste 20 årene. De fleste konsertene i foreningas regi er organisert i konsertserier som Blow Out!, Blårollinger, Femme Brutal og F/Eks som sørger for kontinutet og enklere markedsføring. Nå lever foreninga sitt eget liv og Digital Aksjon bistår med utvikling rådgivning i digitale flater.  

Konsertforeningas nye nettsider er en minimalistisk formidling av program, artister og konserter der målet var å “skrelle bort” all informasjon som er uinteressant eller irrelevant for brukeren. Målet er å gi mest mulig verdi til Konsertforeningas publikum og at de mest sentrale funksjonene er tilgjengelig med færret mulig klikk.

www.konsertforeninga.no